Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Algemeen

begeleiding - onderzoek voorlichting - methodiekontwikkeling

Centrum voor Gezondheid 'Klein Tongelre'
www.kleintongelre.nl

Autisme Steunpunt Zuid-Oost Brabant
www.autismesteunpunt.nl

Ouder - Vereniging Balans
www.balansdigitaal.nl

Autisme Centraal
(Gent, BE)
www.autismecentraal.com

Landelijk Netwerk Autisme
www.landelijknetwerkautisme.nl

Stichting Dyslexie Nederland
SDN
www.stichtingdyslexienederland.nl

RPCZ
Experts in Leren en Ontwikkeling
www.rpcz.nl

RUG, Faculteit Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences

hoogbegaafdheid

begeleiding - onderzoek voorlichting - methodiekontwikkeling

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
CBO, Nijmegen
www.ru.nl/cbo/

Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen
in het basisonderwijs
mw. drs. Sylvia Drent
www.sdrent.nl

ADB: advies, diagnostiek, begeleiding begaafde kinderen
mw. drs. Alja de Bruin
www.aljadebruin.nl

(Hoog)begaafdheidsadvies- en begeleidingsbureau 'Eigen Vleugels'
mw. drs. Goos Griffioen
www.slimbegaafd.nl

Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid, SLO
http://talentstimuleren.nl/

Cedin
hr. Jan Kuipers
www.cedin.nl/340/leergang-specialist-excellent-leren-en-hoog-begaafdheid

Hoogbegaafdheid Vlaanderen
www.hoogbegaafdvlaanderen.be

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
CBO, België
www.ua.ac.be/cbo