Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Handelingsgericht denken en doen bij (hoog)begaafde leerlingen met (kenmerken van) ASS en Dubbel Bijzonder (2E) in het algemeen

Incompany cursus voor begeleiders, docenten en andere onderwijsprofessionals

Excellentie en Talentontwikkeling zijn actuele thema’s in het passend onderwijs en de kwaliteitsagenda's van scholen. Leerlingen met talenten moeten de kans krijgen om werkelijk te kunnen excelleren.
Bij intellectueel (hoog)begaafde leerlingen met (kenmerken van) ASS en Dubbel Bijzonder in het algemeen is dit een probleem. Dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen worden ook wel genoemd Twice-Exceptional of 2E. Zij hebben enerzijds een hoge intelligentie en/of hoge leerresultaten en anderzijds leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen. Zij passen qua gedrag en leren vaak niet in ‘labels’ en worden onvoldoende (h)erkend doordat talenten en tekorten elkaar kunnen camoufleren. Hierdoor kan eenzijdige afstemming ontstaan in onderwijs en zorg. Terwijl meerzijdige afstemming op de Sterke én Zwakke kanten van deze leerlingen essentieel is voor een evenwichtige ontwikkeling en om frustratie van talent te voorkomen.
Maar, de onderwijsleerbehoeften zijn vaak tegenstrijdig dus hoe doe je dat? En hoe coördineer je dat met je team en met ouders?

In de cursus wordt geoefend met (h)erkennen van de individuele Sterkte en Zwakte Profielen, hoe aansluitend te handelen bij tegenstrijdige onderwijsleerbehoeften en om te gaan met ouders en collega’s. Deze cursus biedt geen kant en klare tips, omdat die per individuele 2E-leerling verschillen. Wel leer je via een richtlijn van Denken naar Doen je professionele inzicht én handelen bevorderen.

Deze cursus biedt praktijkgerichtheid die continu op recent wetenschappelijk inzicht is gestoeld. Er wordt uitgegaan van de Sterkte en Zwakte Heuristiek (Burger-Veltmeijer, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022) en van recente wetenschappelijke inzichten betreffende passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen (Burger-Veltmeijer e.a., 2019, 2022).
Kortom: Praktisch Doen vanuit onderbouwd Denken, op post-hbo-niveau. Competenties: Interpersoonlijk, Pedagogisch en Didactisch.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals PO/VO/(V)SO, zoals onderwijsadviseurs, intern begeleiders, zorgcoördinatoren,
remedial teachers, begaafdheidspecialisten, leer- en gedragsspecialisten, gedragsdeskundigen, coaches,
vaktherapeuten, docenten e.a., die bereid zijn om tijd te investeren in oefenopdrachten en literatuur.

Accreditatie

De cursus is eerder gevalideerd door Registerleraar.nl voor 12 RU, onder registratienummers nQRx79J6rx en xQooPThfyi. Hervalidatie wordt alleen aangevraagd als het huidige lerarenportfolio verplicht wordt gesteld.

Data en locatie

Incompany, verspreid over drie middagen online via Zoom.

Kosten

€ 395,- per cursist, bij minimaal 10 cursisten.
Bij meer cursisten wordt het bedrag lager per cursist, via een gestaffeld tarief, mede afhankelijk van de afstand en wensen

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.