Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

supervisie voor oud-cursisten

Voor psychologen en (ortho)pedagogen die de basiscursus of de verdiepingscursus hebben gevolgd, biedt ABV in het verlengde van deze cursussen supervisie aan. Hierin kan casuistiek worden besproken vanuit de beginselen van de S&Z-Heuristiek.

Zie ook onder Tarieven.