Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Welkom op de site van Agnes Burger-Veltmeijer

Sinds 1995 persoonlijke aandacht op het gebied van (neuro)psychologisch onderzoek kind & jeugd, orthopedagogisch onderzoek, orthodidactisch onderzoek en consultatie.

Sinds 2003 gespecialiseerd in onderzoek en consultatie bij
dubbel bijzondere (hoog)begaafde kinderen en jeugdigen,
ofwel twice exceptional (2E) students.

Ook geaccrediteerde cursussen en korte nascholing voor professionals.

door wie »

nascholingsaanbod HB+ASS en Dubbel Bijzonder »

Ga naar Publicaties en Videoclip »

Voor vragen en onderzoek bij

onderpresteren, hoogbegaafdheid, (kenmerken van) dubbel bijzondere kinderen, executieve functies, leerstijl, intelligentie, ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, ass, pdd-nos, asperger, autisme, concentratie, werkhouding, adhd, lezen, spelling, dyslexie, dyscalculie, sociale contacten, nld, niveaubepalingen, schooladvies voortgezet onderwijs, schooladvies bij kleuters, depressieve stemming, angsten, gehoorzamen, opvoedingsproblemen, testen, psychologisch onderzoek, orthopedagogisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, didactisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, enzovoort

Gespecialiseerd in psychologische en orthopedagogische diagnostiek

bij enkelvoudige en complexe leer-, ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen, en onderpresteren.

(hoog)begaafdheid samengaand met deze problemen,Twice-Exceptionalities, TE of Multiple-Exceptionalities, ME
specifiek gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid samengaand met autisme / ASS

Visie op onderzoek en diagnostiek

'labels', zoals dyslexie, dyscalculie, autisme of adhd, zijn soms nodig, maar lang niet altijd:
ABV doet niet alleen 'labelende' diagnostiek en onderzoek bij leerproblemen en gedragsproblemen,
maar vooral ook 'handelingsgerichte' diagnostiek die gericht is op sterke en zwakke kanten in de ontwikkeling, en het aansluiten bij wat een kind nodig heeft in onderwijs en/of opvoeding.