Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Vrije vestiging

ABV is een vrije vestiging en functioneert onafhankelijk van zorgverzekeraars, de reguliere zorg en onderwijsbegeleiding, en andere zelfstandige praktijken.

Tegelijkertijd onderhoudt ABV nauwe contacten met collegae uit ggz, onderwijs en vrije vestigingen, via intervisie, intercollegiaal overleg, conferenties en cursussen.

Hierdoor ontstaat een optimale situatie voor onafhankelijke diagnostiek en second opinions.