Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Vrije vestiging

ABV is een vrije vestiging en functioneert onafhankelijk van zorgverzekeraars, de reguliere zorg en onderwijsbegeleiding, en andere zelfstandige praktijken.

Tegelijkertijd onderhoudt ABV nauwe contacten met collegae uit ggz, onderwijs en vrije vestigingen, via intervisie, intercollegiaal overleg, conferenties en cursussen.

Hierdoor ontstaat een optimale situatie voor onafhankelijke diagnostiek en second opinions.

Wetenschappelijk onderzoek / Research

Huidige samenwerking met prof.dr. Alexander Minnaert, Universiteit van Groningen, wat betreft de ontwikkeling van de Sterkte en Zwakte Heuristiek.

Eerdere samenwerking consortium: Radboud Universiteit Nijmegen, ABV & Rijksuniversiteit Groningen:
Samenwerking tussen: prof. dr. Evelyn Kroesbergen, dr. Agnes Burger-Veltmeijer, prof. dr. Alexander Minnaert & dr. Lianne Hoogeveen.
Op het gebied van "dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen" (Twice-Exceptional)