Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Burger-veltmeijer & Minnaert, 2024

Differentiaaldiagnostiek bij hoogbegaafdheid en een DSM-classificatie: Onmogelijk en ongeschikt. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, (1), 51–59

download this publication

Burger-Veltmeijer & Minnaert, 2023

Needs-Based Assessment of Twice-Exceptional Gifted Students: The S&W-Heuristic
Advances in Social Sciences Research Journal – Vol. 10, No. 1.
https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/13830
https://doi.org/10.14738/assrj.101.13830 

download this publication 

Burger-Veltmeijer & Minnaert, 2022

Needs-based assessment of twice-exceptional gifted students: The S&W-Heuristic
In: ECHA2022, 18th ECHA Conference Abstract book "Empowering every talent together", the Hague, the Netherlands.

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J., 2021

Eerst denken dan doen: De ib'er en dubbel bijzondere leerlingen.
In: Beter Begeleiden, LBBO, maart 2021

Download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A. (2020)

Onderkenning en diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde en/of dubbel bijzondere leerlingen.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, november 2020, Instondo.nl

Download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A., Kroesbergen, E., Minnaert, A. & Hoogeveen, L. (2018).

Passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent.
NRO projectnummer 405-18-631.

Download: NRO rapport Passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

Burger-Veltmeijer, A., Kroesbergen, E., Minnaert, A. & Hoogeveen, L. (2018).

Tailored Education for Twice Exceptional Gifted Students: Facts and Myths on the Prevention of Talent Frustration.
Summary of: " Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent".

Summary of NRO report

dr. Agnes Burger-Veltmeijer (2017)

(Mis)diagnoses bij dubbel bijzondere kinderen: We moeten afzien van het denken in etiketten. Gifted@248, herfst 2017, pp 38-41.
uitgever: 248 Media Uitgeverij, Steenwijk, 248media.nl.

download deze publicatie 

dr. Agnes Burger-Veltmeijer & prof. dr. Alexander Minnaert (2017)

S&Z diagnostiek bij (het vermoeden van) hoogbegaafdheid plus autisme: Over reductie van misdiagnoses en van frustratie van (latent) talent. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme: Theorie en Praktijk, 16(1), 48-63
uitgever: SWP, 020-3307200

download deze publicatie

dr. Agnes Burger-Veltmeijer & prof. dr. Alexander Minnaert (2016)

"De waarde van de Sterkte en Zwakte Heuristiek in diagnostiek bij het vermoeden van hoogbegaafdheid"
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 55(7-8), 160-174.
uitgever: Garant, 055-5220625


Waar gaat het over:
Bij kinderen met leer- en/of sociaal-emotionele problemen en het vermoeden van Hoogbegaafdheid (HB) of Dubbel Bijzonder (DB) ontstaan snel misdiagnoses en gemiste diagnoses. Er wordt dan ofwel eenzijdig gelabeld als HB; ofwel eenzijdig met een stoornis (zoals ADHD, ASS, Dyslexie); ofwel onterecht als  Dubbel Bijzonder. Dit komt doordat talenten en tekorten elkaar camoufleren en door vaak eenzijdige expertise van professionals. Dit artikel laat zien hoe de handelingsgerichte diagnostiek van de Sterkte en Zwakte Heuristiek (vuistregel) een meerwaarde kan hebben bij individuele kinderen uit deze doelgroep. Deze gaat er van uit dat ieder kind met (het vermoeden van of kenmerken van) HB of DB een eigen Sterkte en Zwakte Profiel heeft. Deze denkwijze van individuele Sterkte en Zwakte Profielen bij het vermoeden van HB en DB is ontwikkeld door Agnes Burger-Veltmeijer in en naar aanleiding van haar proefschrift (zie Burger-Veltmeijer e.a. 2011, 2014, 2015, 2016). Het Sterkte en Zwakte Profiel leidt tot inzicht in soms fors tegenstrijdige psycho-educatieve behoeften van een individueel kind met het vermoeden van HB of DB. Het biedt aangrijpingspunten voor (be)handelen door leraar, opvoeder of therapeut. Het laat zien of het ‘onderpresteren’ van een slim kind een (tot dan toe gecamoufleerde) onderliggende neurocognitieve oorzaak kan hebben, zonder dat het nodig is om te labelen als HB of DB. Voor (school)psychologen, orthopedagogen, leraren, therapeuten en ouders is een ‘shift in mindset’ belangrijk: van denken in labels naar (h)erkennen van specifieke individuele Sterkte en Zwakte Profielen en aansluitende psycho-educatieve behoeften.

download deze publicatie

Agnes Burger-Veltmeijer (maart 2016) Proefschrift

Students with (suspicion of) IG+ASD: A study aimed at understanding the phenomenon of Intellectual Giftedness in co-occurrence with Autism Spectrum Disorder in relation to (needs-based) assessment. isbn: 978-94-6233-218-8.
 

Burger-Veltmeijer, A. E. J., Minnaert, A. E. M. G., & Van den Bosch, E. J.†. (2016).

Intellectually gifted students with possible characteristics of ASD: A multiple case study of psycho-educational assessment practices. Journal of Special Needs Education, 31(1).
doi: http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2015.1087147

Burger-Veltmeijer, A.E.J., Minnaert, A.E.M.G., Van den Bosch, E.J. (2015).

Assessments of intellectually gifted students with(out) characteristic(s) of ASD: An explorative evaluation among diagnosticians in various psycho-educational organisations. Electronic Journal of Research in Educational  Psychology, 13(1), 5-26. doi: http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.35.14109
 

Burger-Veltmeijer, A.E.J., Minnaert, A.E.M.G., Van den Bosch, E.J. (2014).

Needs-based assessment of students with (suspicion of) intellectual giftedness and/or an autism spectrum disorder: Design of a heuristic.  Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 12(1),211-240.
doi: http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.32.13119

Burger-Veltmeijer, A.E.J., Minnaert, A.E.M.G., Van Houten-Van den Bosch, E.J. (2011).

The co-occurrence of intellectual giftedness and autism spectrum disorders: A literature review. Educational Research Review, 6(1), 67-88. [DOI:10.1016/j.edurev.2010.10.001].

download preview

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009).

Hoogbegaafdheid en psychologisch-pedagogische diagnostiek.  In: E. van Gerven (Red.), Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum (isbn: 9-789023-244813).

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2009).

Hoogbegaafdheid plus (kenmerken van) een autismespectrumstoornis: Van dubbel exceptioneel tot 1+1=1½.  In: E. van Gerven (Red.), Handboek Hoogbegaafdheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum (isbn: 9-789023-244813).

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2008).

Giftedness and autism: From differential diagnosis to needs-based approach. In: J.M. Raffan & J. Fořtíková (Eds), Proceedings of 11th Conference of the European council for high ability,  selected research papers cd-rom. Prague: The Centre of Giftedness / ECHA.

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007).

Hoogbegaafd: Handicap of zegen? Talent, 9(3), 31-33.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007).

Gifted or autistic? The 'grey zone'. In: K. Tirri & M. Ubani (Eds), Policies and programs in gifted eduction. Helsinki: University of Helsinki (isbn: 978-952-10-3854-9).

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2007).

HB+ASS in de klas: Signaleren door de leerkracht. Slim! Digitaal, 2(1),
10-13.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006).

Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): een verwarrende combinatie (2). Tijdschrift voor orthopedagogiek, 45(9), 414-424.

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006).

Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): een verwarrende combinatie (1). Tijdschrift voor orthopedagogiek, 45(6), 276-287.

download deze publicatie

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2006).

(Hoog)begaafd of autistisch?: Het 'grijze gebied'. Talent, 8(3), 28-31.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2005).

Hoogbegaafdheid en autismespectrumstoornissen: HB+ASS, een verwarrende combinatie. Talent, 7(4), 4-6.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2004).

Hoogbegaafde kinderen, opvoeding en opvoedingsgezag: (G)een kwestie van argumenteren?! Talent, 6(7), 16-18.

Burger-Veltmeijer, A.E.J., Peters, W.A.M. (2004).

Giftedness plus autistic spectrum disorder: A confusing combination. Proceedings of 9th Conference of the European council for high ability, full-papers cd-rom. Pamplona: ECHA.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2004).

Angstige kinderen: Het G-denken. Talent 6(1), 13-15.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003).

Hoogbegaafdheid geen probleem?: Reactie op het interview met emeritus hoogleraar Dolph Kohnstamm. Talent 5(3), 18-20.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003).

Asperger en hoogbegaafd: Implicaties voor ouders. Talent 5(2), 13-15.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003).

Wie de jeugd vergeet, vergeet de toekomst: Orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychologie in de gz-opleiding. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 42(4),195-199.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2003).

Kinder- en jeugdzorg in de gz-opleiding: Onbekend maakt onbemind. De Psycholoog, 38(1), 30-32.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (2002).

Disharmonisch intelligentieprofiel: Fabels en feiten rond de verbaal-performaalkloof. Talent 4(3), 18-20.

Burger-Veltmeijer, A.E.J. (1997).

Orthopedagoog versus gz-psycholoog. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 36(4), 171-176.