Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Welkom op de site van Agnes Burger-Veltmeijer

Gespecialiseerd in onderzoek en consultatie bij
dubbel bijzondere (hoog)begaafde kinderen en jeugdigen,
ofwel twice exceptional (2E) students.

Ook geaccrediteerde cursussen en korte nascholing voor professionals.

Ga naar Publicaties en Videoclip »

door wie »

nascholingsaanbod HB+ASS en Dubbel Bijzonder »

Gespecialiseerd in psychologische en orthopedagogische diagnostiek

bij enkelvoudige en complexe gedrags-, leer-, ontwikkelings-, en opvoedproblemen.

en (hoog)begaafdheid samengaand met deze problemen

Visie op onderzoek en diagnostiek

'labels', zoals autisme, adhd of dyslexie, zijn soms nodig, maar lang niet altijd: ABV doet niet alleen 'labelende' diagnostiek en onderzoek bij maar vooral ook 'handelingsgerichte' diagnostiek die gericht is op sterke en zwakke kanten in de ontwikkeling, en het aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften in het dagelijks leven.