Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

dr. Agnes Burger-Veltmeijer

Klinisch Pedagoog

Gz-Psycholoog (BIG regnr. 99049261625)

NIP-Kinder en Jeugdpsycholoog Specialist

Dyslexie-deskundigenbestand NIP/NVO

geregistreerd docent CRKBO (onder ABV)

ADOS-certificaat

klachtreglement NIP (www.psynip.nl)
klachten- en geschillenregeling P3NL

KvK: 17273479

Ervaring

Huidig wetenschappelijk onderzoeksproject van dr. Agnes Burger-Veltmeijer:
NRO Gedrag en passend onderwijs 2018, Praktijkgerichte thematische overzichtsartikelen:
titel: "Passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent ".
[title: "Inclusive education for twice exceptional (highly) gifted students: myths and facts about (the prevention of) frustration of talent].
In associatie met: prof. dr. Evelyn Kroesbergen, prof. dr. Alexander Minnaert & dr. Lianne Hoogeveen
(consortium: Radboud Universiteit Nijmegen, ABV & Rijksuniversiteit Groningen).

-------------------------

CV, in chronologische volgorde:

voorheen:
leerlingbegeleider bij schoolbegeleidingsdiensten (RPCZ, OBCE)
begeleiding, cursusontwikkeling en beleidsadvisering stichting peuterspeelzalen (SPE)
vanaf 1995 vrijgevestigd (ABV) en van daaruit:
diagnostiek, advisering, begeleiding bij (combinaties van) leer-, ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen
1996-2000 oprichter en voorzitter beroepsorganisatie voor academisch opgeleide (ortho)pedagogen (BOKA)
1997-2005 deelname Raad voor de Overgangsregeling Gz-psychologen (ROG)
diagnostiek en behandeling bij GGD
auteur van artikelen en columns (zie onder publicaties)
onderzoeksproject Hoogbegaafdheid plus Autismespectrumstoornissen (HB+ASS)
docent en supervisor binnen gz-opleiding
promotieonderzoek HB+ASS aan de Rijksuniversiteit Groningen
gepromoveerd 17 maart 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen

t/m heden: 
handelingsgerichte en classificerende diagnostiek en consultatie, zie deze site
workshop- en cursusontwikkeling hoogbegaafdheid plus autisme, twice-exceptionalities (dubbel bijzonder), pedagogische en psychologische diagnostiek
presentaties, gastcolleges en workshops op (internationale) congressen
reviewer bij (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften
ontwikkelen en doceren geaccrediteerde nascholing op post-master (WO en HBO) niveau
wetenschappelijk onderzoek, Radboud Universiteit