Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

dr. Agnes Burger-Veltmeijer

Klinisch Pedagoog

Gz-Psycholoog (BIG regnr. 99049261625)

NIP-Kinder en Jeugdpsycholoog Specialist

Dyslexie-deskundigenbestand NIP/NVO

geregistreerd docent CRKBO (onder ABV)

ADOS-certificaat

klachtreglement NIP (www.psynip.nl)

KvK: 17273479

Ervaring

leerlingbegeleider bij schoolbegeleidingsdiensten (RPCZ, OBCE)
begeleiding, cursusontwikkeling en beleidsadvisering stichting peuterspeelzalen (SPE)

vanaf 1995 vrijgevestigd (ABV) en van daaruit:
diagnostiek, advisering, begeleiding bij (combinaties van) leer-, ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen
1996-2000 oprichter en voorzitter beroepsorganisatie voor academisch opgeleide (ortho)pedagogen (BOKA)
1997-2005 deelname Raad voor de Overgangsregeling Gz-psychologen (ROG)
diagnostiek en behandeling bij GGD
onderzoeksproject Hoogbegaafdheid plus Autismespectrumstoornissen (HB+ASS)
promotieonderzoek HB+ASS aan de Rijksuniversiteit Groningen, promotiedatum 17 maart 2016
workshop- en cursusontwikkeling hoogbegaafdheid plus autisme, hoogbegaafdheid plus problemen, pedagogische en psychologische diagnostiek
docent en supervisor binnen gz-opleiding
presentaties en workshops op (internationale) congressen
auteur van artikelen en columns (zie onder publicaties)
reviewer bij internationale wetenschappelijke tijdschriften
ontwikkelen en doceren geaccrediteerde nascholing op post-master (WO en HBO) niveau