Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

dr. Agnes Burger-Veltmeijer

Klinisch Pedagoog

Gz-Psycholoog (BIG regnr. 99049261625)

NIP-Kinder en Jeugdpsycholoog Specialist

geregistreerd docent CRKBO

ADOS-certificaat

klachtreglement NIP (www.psynip.nl)
klachten- en geschillenregeling P3NL

KvK: 17273479

Ervaring

voorheen:
leerlingbegeleider bij schoolbegeleidingsdiensten (RPCZ, OBCE)
begeleiding, cursusontwikkeling en beleidsadvisering stichting peuterspeelzalen (SPE)
vanaf 1995 vrijgevestigd (ABV) en van daaruit:
diagnostiek, advisering, begeleiding bij (combinaties van) leer-, ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen
1996-2000 oprichter en voorzitter beroepsorganisatie voor academisch opgeleide (ortho)pedagogen (BOKA)
1997-2005 deelname Raad voor de Overgangsregeling Gz-psychologen (ROG)
diagnostiek en behandeling bij GGD
auteur van artikelen en columns (zie onder publicaties)
onderzoeksproject Hoogbegaafdheid plus Autismespectrumstoornissen (HB+ASS)
docent en supervisor binnen gz-opleiding
promotieonderzoek HB+ASS aan de Rijksuniversiteit Groningen
gepromoveerd 17 maart 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen

t/m heden of recent: 
handelingsgerichte en classificerende diagnostiek en consultatie, zie deze site
auteur Engelstalige en Nederlandstalige publicaties
presentaties en workshops op (internationale) congressen
reviewer bij (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften
deelname beoordelingscommissie NRO
ontwikkelen en doceren geaccrediteerde nascholing op post-master niveau
wetenschappelijk onderzoek RUG, RU