Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

diagnostiek, advies, consultatie

Telefonisch, door de ouders. Dan wordt een afspraak gemaakt voor een consult of intakegesprek en soms al voor onderzoek. Voorafgaand aan dit gesprek sturen de ouders ingevulde aanmeldingsformulieren op. Tijdens het intakegesprek wordt besproken of, hoe en wat onderzocht gaat worden.

cursussen

Telefonisch, een offerte op maat kan aangevraagd worden door schoolteams, leraren, intern begeleiders, remedial teachers, gz-psychologen, orthopedagogen, psychologen, jeugdartsen, overige professionals

Bekijk het cursusaanbod »