Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Cursus handelingsgericht denken en doen bij (hoog)begaafde leerlingen met (kenmerken van) ASS en Dubbel Bijzonder

Voor docenten

Excellentie en Talentontwikkeling zijn actuele thema's in de kwaliteitsagenda's van scholen. Leerlingen die over grote talenten beschikken moeten de kans krijgen om werkelijk te kunnen excelleren. Bij (hoog)-begaafde leerlingen met (kenmerken van) ASS en Dubbel Bijzonder in het algemeen is dit een probleem, doordat talenten en tekorten elkaar camoufleren. Deze Dubbel Bijzondere leerlingen passen qua gedrag en leren niet in zogenaamde 'labels' of ‘etiketten’. Afstemming in het onderwijs op specifieke Sterke én Zwakke kanten van deze leerlingen is essentieel om hun begaafdheden te ontwikkelen. Maar, de onderwijsleerbehoeften zijn vaak tegenstrijdig Dus, hoe doe je dat?

In de cursus wordt geoefend met (h)erkennen van de individuele Sterkte en Zwakte Profielen en hoe te handelen bij tegenstrijdige onderwijsleerbehoeften. Hierdoor leert u het leren te bevorderen en onderpresteren te voorkomen. Tevens komt aan bod hoe dit toegepast kan worden bij (het vermoeden van) Dubbel Bijzondere kinderen in het algemeen, zoals het samengaan van (kenmerken van) hoogbegaafdheid en adhd, dyslexie en dyscalculie.

Deze cursus biedt praktijkgerichtheid die op recent wetenschappelijk inzicht is gestoeld.
Kortom: Praktisch Doen vanuit onderbouwd Denken, op post-HBO niveau.
Competenties: Interpersoonlijk, Pedagogisch en Didactisch.

Doelgroep

Docenten PO, VO en SO, intern begeleiders, ambulant begeleiders, zorgcoördinatoren, begaafdheidspecialisten,
leer- en gedragsspecialisten; in netwerken, schoolteams of samenwerkingsverbanden.

Accreditatie

De cursus is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 12 RU, Registratienr.: nQRx79J6rx.
Hervalidering wordt aangevraagd zodra het nieuwe lerarenregister verplicht wordt gesteld.

Data en locatie

Incompany, verspreid over drie dagdelen, of twee langere dagdelen, tijd en locatie op afspraak.
Folder kunt u vrijblijvend aanvragen via info@agnesburger.nl.

Kosten

€ 380,- per cursist, inclusief cursusmap, bij minimaal 8 cursisten.
Bij meer cursisten wordt het bedrag lager, via een gestaffeld tarief, mede afhankelijk van de afstand en wensen

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.