Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Cursus Handelingsgericht onderzoek bij kinderen met (het vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus ASS

Over (hoog)begaafdheid in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (HB+ASS) bestaat in het Passend Onderwijs en de Jeugd GGz veel onzekerheid en leven vragen als: Is deze leerling hoogbegaafd of zien we kenmerken van ASS? Is hij aan het onderpresteren? Moet hij uitgedaagd worden of juist begrensd? Psychologisch onderzoek is lastig, omdat kenmerken van HB en ASS elkaar overlappen, en elkaar kunnen compenseren en camoufleren. Dit kan leiden tot eenzijdige diagnostiek en onjuist afgestemde (be)handelingsbeslissingen. In deze tweedaagse cursus maakt u kennis met handelingsgerichte diagnostiek via de Sterkte en Zwakte Heuristiek. Dit is een vuistregel, een manier van denken via individuele Sterkte en Zwakte Profielen, waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt en directe verbanden kunnen worden gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties. Ook de toepassing bij (het vermoeden van) andere Dubbele Bijzonderheden komt aan bod, zoals hoogbegaafdheid plus (kenmerken van) adhd, dyslexie of dyscalculie.

Doelgroep

Schoolpsychologen, (Gz)Psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in de Jeugd GGz, Jeugd Psychiatrie, Passend Onderwijs, Onderwijsadvisering, Scholen voor speciaal onderwijs en Zelfstandige praktijken.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door NIP en NVO, ID 250299
K&J/OG herregistratie 12 punten.
K&J/OG opleiding: nu 16 punten  (8 diagnostiek, 4 behandeling, 4 extra literatuurstudie).

Data en locatie

De tweedaagse cursus wordt in 2017 gegeven in Eindhoven en nu ook in Utrecht:
10.00 - 16.45u, lunch 13.00 - 13.45u.

1e mogelijkheid: vrijdagen 2 en 23 november 2018, in UTRECHT

2e mogelijkheid: vrijdagen 18 januari en 8 februari 2019, in EINDHOVEN

3e mogelijkheid: vrijdagen 22 maart en 12 april 2019, in UTRECHT,


Deze cursus kan ook Incompany worden gegeven, op uw eigen werklocatie in Nederland en Vlaanderen

Inschrijven

Folder en Inschrijfformulier kunt u vrijblijvend aanvragen via info@agnesburger.nl

Kosten

€ 575,-, inclusief verplicht boek, cursusmap, koffie/thee, versnaperingen en lunch
Vroegboektarief: € 535,00

Meer informatie

Heeft u vragen? Schikken de geplande data u niet? Of heeft u interesse in een incompany uitvoering? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.