Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

2E-Expert ABV-diagnostiek

In Nederland is groeiende behoefte aan kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in classificerende en handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met kenmerken van intellectuele hoogbegaafdheid samengaand met kenmerken van een leer- of ontwikkelingsstoornis.

Dit is een van de conclusies uit het NRO-rapport "Passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent".

Bij ABV is daarom een scholingstraject gestart voor universitair opgeleide psychologen en orthopedagogen die zich willen bekwamen tot 2E-Expert-Diagnostiek via de methodiek van de Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek).

Die psychologen / pedagogen die de basiscursus en de verdiepingscursus met goed gevolg afronden, kunnen desgewenst doorstromen naar de Toptraining, die momenteel ontwikkeld wordt als onderdeel van de selectieprocedure voor de expertgroep: 2E-expert ABV-diagnostiek