Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Uitgebreide handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) dubbel bijzondere (hoog)begaafde kinderen en jeugdigen

Verdiepingscursus voor psychologen/orthopedagogen

Deze verdiepende cursus is bedoeld voor die psychologen en orthopedagogen die de beginnerscursus Handelingsgerichte diagnostiek bij hoogbegaafdheid plus ASS en andere 2E’s voltooid hebben, en meer bedreven willen raken in het gebruik van de Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek).

Tijdens deze cursus worden de deelnemers getraind in diagnostische verbreding en verdieping, via literatuurstudie, discussie, activerende werkvormen, casuïstiek, feedback en reflectie op eigen handelen. Geoefend wordt met systematische (h)erkenning van vooronderstellingen en mogelijke bias, in alle fases van het diagnostische proces. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek, via thuiswerkopdrachten die met elkaar besproken worden en waarbij actieve deelname verwacht wordt.

Doelgroep

Schoolpsychologen, (gz-)psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn in onderwijsondersteuning en -advisering, (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, eigen praktijk, etc., en die de basiscursus hebben afgerond.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door NIP en NVO:
voor K&J/OG herregistratie 12 pnt.
voor K&J/OG opleiding 12 pnt: (behandeling 6; diagnostiek 5; overige taken 1) plus 1 punt extra literatuurstudie.
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten wordt na de cursus een toetsopdracht ingediend bij de docent. Hiervoor mogen desgewenst de thuiswerkopdrachten gebruikt worden. Zie verder onder Programma in de brochure.  

N.B.

Diegenen die deze verdiepingscursus met goed gevolg afronden, kunnen desgewenst doorstromen naar de toptraining, die momenteel ontwikkeld wordt als onderdeel van de selectieprocedure voor de Expertgroep:
2E-expert ABV-diagnostiek

Data en locaties 2020

1e mogelijkheid Utrecht: vier donderdagmiddagen 3 september, 24 september, 29 oktober, 19 november
   deze cursus is verplaatst i.v.m. het coronavirus, vroegboekkorting n.v.t. (geen plaats meer)

2e mogelijkheid Eindhoven: vier woensdagmiddagen 2 september, 30 september, 28 oktober, 18 november
   vroegboekkorting tot 15 mei 2020 (geen plaats meer)

Inschrijven en brochure

Brochure en inschrijfformulier kunt u vrijblijvend aanvragen via info@agnesburger.nl

Kosten

€ 595,00 (inclusief cursusmap, koffie/thee, feedback toetsopdracht en verwerking accreditatiepunten in PE-Online).
Vroegboektarief: € 565,00

Meer informatie

Heeft u vragen? Schikken de geplande data u niet? Of heeft u interesse in een incompany uitvoering? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.