Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Uitgebreide handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) dubbel bijzondere (hoog)begaafde kinderen en jeugdigen

Verdiepingscursus voor psychologen/orthopedagogen

Deze verdiepende cursus is bedoeld voor die psychologen en orthopedagogen die de beginnerscursus Handelingsgerichte diagnostiek bij hoogbegaafdheid plus ASS en andere 2E’s voltooid hebben, en meer bedreven willen raken in het gebruik van de Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek).

Ook psychologen en orthopedagogen met aantoonbare ruime diagnostische expertise bij K&J kunnen hiervoor inschrijven.

Tijdens deze cursus worden de deelnemers getraind in diagnostische verbreding en verdieping, via literatuurstudie, discussie, activerende werkvormen, casuïstiek, feedback en reflectie op eigen handelen. Geoefend wordt met systematische (h)erkenning van vooronderstellingen en mogelijke bias, in alle fases van het diagnostische proces. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek, via thuiswerkopdrachten die met elkaar besproken worden en waarbij actieve deelname verwacht wordt.

Doelgroep

Schoolpsychologen, (gz-)psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn in onderwijsondersteuning en -advisering, (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, eigen praktijk, etc., en die de basiscursus hebben afgerond of aantoonbare ruime diagnostische ervaring en kennis hebben.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door NIP en NVO:
voor K&J/OG herregistratie 12 pnt.
voor K&J/OG opleiding 12 pnt: (behandeling 4; diagnostiek 7; overige taken 1).
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten wordt na de cursus een toetsopdracht ingediend bij de docent. Hiervoor mogen desgewenst de thuiswerkopdrachten gebruikt worden. Zie verder onder Programma in de brochure.  

N.B.

Diegenen die deze verdiepingscursus met goed gevolg afronden, kunnen desgewenst doorstromen naar de toptraining, die momenteel ontwikkeld wordt als onderdeel van de selectieprocedure voor de Expertgroep:
2E-expert ABV-diagnostiek

Data en locatie 2024

De cursus omvat vier donderdagmiddagen:
19 september, 3 oktober, 7 november, 21 november 2024
De 1e en 3e cursusmiddag fysiek in Utrecht
De 2e en 4e cursusmiddag online via Zoom.
  
vroegboekkorting tot 15 april 2024

Deze cursus kan ook Incompany worden gegeven.
 

Inschrijven en brochure

Brochure en inschrijfformulier kunt u vrijblijvend aanvragen via info@agnesburger.nl

Kosten

€ 625,00 (inclusief cursusmap, koffie/thee, feedback toetsopdracht en verwerking accreditatiepunten in PE-Online).
Vroegboektarief: € 599,00

Meer informatie

Heeft u vragen? Schikken de geplande data u niet? Of heeft u interesse in een incompany uitvoering? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.