Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) HB+ASS en andere 2E’s

Basiscursus voor psychologen/orthopedagogen

Over diagnostiek bij (vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus Autisme (HB+ASS) bestaat in het passend onderwijs en de jeugdzorg onzekerheid en leven vragen als: Is dit kind hoogbegaafd of hoort dit gedrag bij ASS? Is sprake van onderpresteren? Moet hij uitgedaagd worden of juist begrensd? Diagnostiek is lastig, omdat kenmerken van HB en ASS elkaar kunnen overlappen, compenseren of vervormen en zodoende camoufleren. Dit kan leiden tot eenzijdig en onvolledig onderzoek en onjuist afgestemde begeleiding en (be)handeling. Camouflage speelt ook bij andere dubbele bijzonderheden, ofwel ‘twice-exceptionalities’ (2E), zoals (kenmerken van) HB plus leerstoornissen, adhd of psychische problematiek.
    
In deze tweedaagse cursus leert u over en oefent u met de door ABV ontwikkelde Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek): een handelingsgerichte systematiek, waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt en via individuele Sterkte en Zwakte Profielen directe verbanden worden gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties, afgestemd op de betreffende opvoedings- en onderwijssituatie. Tevens is de S&Z-Heuristiek inzetbaar bij psycho-educatie, begeleiding van ouders, docenten en zorgprofessionals, en bij dossieronderzoek in het kader van toelating tot speciale onderwijsvoorzieningen en zorgarrangementen. De S&Z-Heuristiek is dynamisch van opzet en wordt steeds afgestemd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende 2E.

Doelgroep

Schoolpsychologen, (Gz)Psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in de Jeugd GGz, Jeugd Psychiatrie, Passend Onderwijs, Onderwijsadvisering, Scholen voor speciaal onderwijs en Zelfstandige praktijken.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door NIP en NVO
K&J/OG herregistratie 12 punten.
K&J/OG opleiding: nu 12 punten  (8 diagnostiek, 4 behandeling) plus 6 punten extra literatuurstudie

Data en locaties 2020

De tweedaagse cursus wordt gegeven in Eindhoven en Utrecht,
10.00 - 16.45u, lunch 13.00 - 13.45u

1e mogelijkheid: vrijdagen 24 januari en 14 februari 2020 in EINDHOVEN. Vroegboektarief tot 01-11-2019

2e mogelijkheid: vrijdagen 11 september en 9 oktober 2020 in UTRECHT. (Verplaatsing i.v.m coronavirus) geen plaats meer

3e mogelijkheid: vrijdagen 6 en 27 november 2020 in UTRECHT. Vroegboektarief tot 01-09-2020 nog 1 plaats

Deze cursus kan ook Incompany worden gegeven, op uw eigen werklocatie in Nederland en Vlaanderen
 

Inschrijven

Folder en Inschrijfformulier kunt u vrijblijvend aanvragen via info@agnesburger.nl

Kosten

€ 585,-, inclusief cursusmap, koffie/thee, versnaperingen en lunch
Vroegboektarief: € 549,-

Meer informatie

Heeft u vragen? Schikken de geplande data u niet? Of heeft u interesse in een incompany uitvoering? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.