Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) HB+ASS en andere 2E’s

Basiscursus voor psychologen/orthopedagogen

Over diagnostiek bij (vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus Autisme (HB+ASS) bestaat in het passend onderwijs en de jeugdzorg onzekerheid en leven vragen als: Is dit kind hoogbegaafd of hoort dit gedrag bij ASS of een ander probleem? Is sprake van onderpresteren? Moet het uitgedaagd worden en/of begrensd? Diagnostiek wordt lastig gevonden, omdat kenmerken van HB en ASS elkaar kunnen overlappen, compenseren of vervormen en zodoende camoufleren. Dit kan leiden tot eenzijdig en onvolledig onderzoek en onjuist afgestemde begeleiding en (be)handeling. Dergelijke camouflage speelt ook bij andere dubbele bijzonderheden, ofwel ‘twice-exceptionalities’ (2E), zoals (kenmerken van) HB plus leerstoornissen, adhd of psychische problematiek.
    
In deze tweedaagse cursus (1e dag fysiek, 2e dag online via Zoom) leert u over en oefent u met de door ABV ontwikkelde Sterkte en Zwakte Heuristiek (S&Z-Heuristiek): een handelingsgerichte systematiek, waarbij eenzijdige diagnostiek afneemt, camouflage ontmaskerd wordt en directe verbanden worden gelegd tussen onderzoeksgegevens en (be)handelingsindicaties, afgestemd op de individuele opvoedings- en onderwijssituatie. Tevens is de S&Z-Heuristiek inzicht gevend bij psycho-educatie en begeleiding van ouders, docenten en overige professionals. En het systeem biedt ondersteuning bij dossieronderzoek, bijvoorbeeld in het kader van second opinions of toelating tot onderwijs(-zorg)voorzieningen. De S&Z-Heuristiek is dynamisch van opzet en afgestemd op recente wetenschappelijke inzichten betreffende 2E.

Doelgroep

Schoolpsychologen, (Gz)Psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in de Jeugd GGz, Jeugd Psychiatrie, Passend Onderwijs, Onderwijsadvisering, Scholen voor speciaal onderwijs en Zelfstandige praktijken.

Accreditatie ID 461780

Accreditatie is verleend door NIP en NVO
K&J/OG herregistratie 12 punten.
K&J/OG opleiding 12 punten  (8 diagnostiek, 4 behandeling) plus 7 punten extra literatuurstudie.
 

Data, tijden en locaties cursusjaar 2024

10.00 - 16.45u, lunch 13.00 - 13.45u
 
1e  mogelijkheid: donderdagen 1 februari en 7 maart 2024: 1e dag in EINDHOVEN, 2e dag online via Zoom,
         vroegboekkorting tot 01-11-2023  
2e  mogelijkheid: donderdagen 28 maart en 18 april 2024: 1e dag in UTRECHT, 2e dag online via Zoom,
         vroegboekkorting tot 01-01-2024 
3e mogelijkheid: donderdagen 30 mei en 20 juni 2024: 1e dag in UTRECHT, 2e dag online via Zoom,
         vroegboekkorting tot 01-03-2024    geen plaats meer
4e  mogelijkheid: donderdagen 12 september en 17 oktober 2024: 1e dag in UTRECHT, 2e dag online via Zoom,
         vroegboekkorting tot 1 juni 2024    

Deze cursus kan ook Incompany worden gegeven, online of op uw eigen werklocatie in Nederland en Vlaanderen
 

Inschrijven

Folder en Inschrijfformulier kunt u vrijblijvend aanvragen via info@agnesburger.nl

Kosten

€ 625,-, inclusief cursusmap, koffie/thee, versnaperingen en lunch
Vroegboektarief: € 595,-

Meer informatie

Heeft u vragen? Schikken de geplande data u niet? Of heeft u interesse in een incompany uitvoering? Neem dan gerust contact op met de docent, Agnes Burger-Veltmeijer, via info@agnesburger.nl.