Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Dubbel Bijzonder (DB) of Twice Exceptional (2E)

Verwarring alom? Het ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt.

hoge intellectuele, creatieve of leercapaciteiten en/of leer, gedrags- of emotionele problemen    

Bij kinderen met kenmerken van Hoogbegaafdheid (HB) of Dubbel Bijzonder (DB) ontstaan snel misdiagnoses en gemiste diagnoses. Er wordt dan ofwel eenzijdig gelabeld als HB; ofwel eenzijdig met een stoornis zoals ADHD, ASS, of Dyslexie; ofwel onterecht als  Dubbel Bijzonder. Dit komt doordat talenten en tekorten elkaar camoufleren en door vaak eenzijdige expertise van professionals. En vooral komt het doordat wij nog steeds ongemerkt in labels denken.

Agnes Burger-Veltmeijer heeft onderzoek gedaan naar fabels en feiten omtrent dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen (Twice-Exceptional), in samenwerking met prof. dr. Evelyn Kroesbergen, prof. dr. Alexander Minnaert & dr. Lianne Hoogeveen.
[consortium: Radboud Universiteit Nijmegen, ABV & Rijksuniversiteit Groningen]. Zie onder 'publications' op deze site.

 

publicaties »

Lees reactie op 'De Stelling' (www.tijdschrift-talent.nl)

Hoogbegaafdheid

een omstreden fenomeen

Sommige kinderen springen boven het maaiveld uit. Hoge intellectuele capaciteiten blijken gemiddeld genomen een beschermende factor te zijn tegen leer-, gedrags- en emotionele problemen. Hoogbegaafdheid is geen stoornis en de meeste hoogintelligente kinderen groeien dan ook op zonder bijzondere problemen. Maar áls zich problemen voordoen, zien deze er vaak anders uit dan bij normaalbegaafde kinderen.
Herkenning vereist een geoefend oog en afgestemde brede diagnostiek. Goede handelingsgerichte diagnostiek is een voorwaarde voor juiste (be)handeling. ABV biedt zulke diagnostiek vanuit zo'n geoefend oog.
Zie ook de rubriek 'publications'.

HB + ASS

hoogbegaafdheid plus autisme spectrum stoornis (ASS) een complex fenomeen.

Sommige psychologen bestempelen een hoogbegaafd kind snel als autistisch. Anderen waarschuwen juist om hoogbegaafd gedrag niet per ongeluk aan te zien voor autistisch gedrag.

De waarheid ligt in het midden: in het grijze gebied tussen hoogbegaafdheid mét en zónder autisme. Als kinderen in dit gebied beter geobserveerd worden, is een autisme-etiket vaak niet nodig.
ABV heeft een model ontwikkeld ter verheldering van dit grijze gebied.