Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

diagnostiek, advies, consultatie

De keuze van onderzoekmethoden hangt af van de specifieke problemen van uw kind.
Bij standaard en uitgebreid onderzoek gaat het om een afgestemde combinatie van:

 • intelligentieonderzoek
 • ortho-didactisch onderzoek
 • neuropsychologisch onderzoek
 • onderzoek naar belevingen en persoonlijkheid
 • onderzoek naar opvoedingsituatie
 • onderzoek naar onderwijsleersituatie
 • observatie in thuissituatie
 • observatie in school

Onderzoeksgegevens worden met de ouders in een adviesgesprek besproken, daarna wordt het onderzoeksverslag naar de ouders gestuurd. Consultatie kan altijd apart aangevraagd worden.

nascholing voor professionals

Daarnaast is het ook mogelijk om korte nascholing (presentatie / workshop) op maat aan te vragen, in uw intervisiegroep, school of organisatie.
Voor (gz)psychologen, orthopedagogen, onderwijsgevenden, jeugdartsen, overige professionals.
Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

 • (hoog)begaafdheid in combinatie met autisme
 • (hoog)begaafdheid, problemen en stoornissen
 • psychologische en pedagogische diagnostiek
 • handelingsgerichte diagnostiek bij Twice Exceptionalities (Dubbel Exceptioneel)
 • communiceren met ouders (voor leerkrachten, RT-ers, en overige professionals)

vraag vrijblijvend een offerte.

 

bekijk cursusaanbod »