Agnes Burger-VeltmeijerKlinisch Pedagoog / Gz Psycholoog / NIP - K&J Psycholoog Specialist

Algemeen

begeleiding - onderzoek voorlichting - methodiekontwikkeling

Centrum voor Gezondheid 'Klein Tongelre'
www.kleintongelre.nl

Autisme Steunpunt Zuid-Oost Brabant
www.autismesteunpunt.nl

Ouder - Vereniging Balans
www.balansdigitaal.nl

Autisme Centraal
(Gent, BE)
www.autismecentraal.com

Landelijk Netwerk Autisme
www.landelijknetwerkautisme.nl

Stichting Dyslexie Nederland
SDN
www.stichtingdyslexienederland.nl

RPCZ
Experts in Leren en Ontwikkeling
www.rpcz.nl

RUG, Faculteit Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences

Hoogbegaafdheid en Dubbel Bijzonder

begeleiding - onderzoek voorlichting - methodiekontwikkeling

Point013, Tilburg
https://www.point013.nl/kennisclips/
https://www.point013.nl/

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
CBO, Nijmegen
http://cbo-nijmegen.nl/

Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen
in het basisonderwijs
mw. drs. Sylvia Drent
www.sdrent.nl

(Hoog)begaafdheidsadvies- en begeleidingsbureau 'Eigen Vleugels'
mw. drs. Goos Griffioen
www.slimbegaafd.nl

Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid, SLO
http://talentstimuleren.nl/

Cedin
hr. Jan Kuipers
www.cedin.nl/340/leergang-specialist-excellent-leren-en-hoog-begaafdheid

Hoogbegaafdheid Vlaanderen
www.hoogbegaafdvlaanderen.be

Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid
Excentra, België
http://www.exentra.be/

Orthopedagogische praktijk voor gedrag- en onderwijsbegeleiding
mw. drs. Mariëtte van Nuland
http://www.opgo.nl

Talent 3XL
hr. Jan van Nuland
http://talent3xl.nl/